இலங்கை விமான நிலைய வேலை வாய்ப்பு வெற்றிடங்கள்

இலங்கை விமான நிலைய வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்

சம்பளம் 45,000 உணவு தங்குமிடம் மேலதிக வசதிகளும் உண்டு

வயது எல்லை 18 தொடக்கம் 45 வரை

விண்ணப்பிக்க கீழே உள்ள Apply Nowநாம் பட்டனை கிளிக் செய்து விண்ணப்பிக்கவும்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *