இலங்கை போக்குவரத்து சபை வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம் 2021

இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் ஒன்பது வகையான வேலைவாய்ப்பு வெற்றி இடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது

விண்ணப்ப இறுதி முடிவு திகதி 24.08.2021

விண்ணப்பிக்க மற்றும் விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள கீழே உள்ள Apply Now பட்டனை அழுத்தவும்

அல்லது நீங்கள் பாவனை செய்யும் தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு நேரடியாக எஸ்எம்எஸ் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள கீழே உள்ள விபரங்களை முழுமையாக வாசித்து எஸ்எம்எஸ் அனுப்பி விபரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளவும்

எஸ்எம்எஸ் மூலம் வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள கீழே உள்ள விபரங்களை பார்வையிட்டு நீங்கள் பாவனை செய்யும் தொலைபேசி இலக்கத்தின் ஊடாக மிக இலகுவாக இலங்கையில் வெளியாகும் அரச மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்களை பெற்றுக்கொள்ள எஸ்எம்எஸ் சேவையினை செயற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *